Polityka prywatności


Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Bohaterów Wybrzeża 81-704 Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 22-24.


Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Kontakt jest możliwy za pomocą formularza dostępnego na stronie w zakładce "Prywatność i zasady" w twoim profilu. W tym samym miejscu możesz złożyć prośbę o udostępnienie danych lub ich całkowite usunięcie. W przypadku problemów z kontaktem dostępny jest również adres e-mail spesopot@gmail.com.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługę:

  • imię, nazwisko, adres e-mail i szkoła

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez "SPE"?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu;
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
  • kontaktowania się z Tobą.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu, dla którego są zbierane.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich usunięcia. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Konto użytkownika jest usuwane po 365 dniach nieaktywności.