Technik informatyk

ZST - Bazy danych - klasa III (2023/2024)

ZST - Programowanie i algorytmika - klasa III (2023/2024)

ZST - Projektowanie stron i aplikacji internetowych - klasa III (2023/2024)

ZST - Bazy danych - klasa IV (2023/2024)

ZST - Projektowanie aplikacji internetowych - klasa V (2023/2024)