Matematyka ZSH

Matematyka - klasa II 

Ciągi, wielomiany i wyrażenia wymierne, funkcje wykładnicze i logarytmiczne, trygonometria, 

Statystyka,  Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Trygonometria

Matematyka - klasa I

Liczby rzeczywiste, funkcje, funkcja kwadratowa, planimetria, geometria analityczna.